Gra fi

Orientació oest

450 metres

Serveis

Pàrquing a peu de platja
Abalisament de la zona de bany
Dutxes
Fondejar
Pantalà flotant
Platja nudista
Restaurant